دانشجوی گرامی

با سلام

اینك كه در سایه الطاف الهی و با عبور هوشمندانه از آزمون سراسری و قبولی در دانشگاه ، مجال حضور در این عرصه علمی ، فرهنگی برایتان فراهم گردیده ، ضمن همراهی ، همقدمی فرهیختگان و دانشگاهیان ، برای حصول تائیدات عالی در مسیر دانش و پژوهش عزم خود را جزم كرده اید ترقی و تعالی  روز افزون شما را از خداوند منان مسئلت می نمایم.

 

دكتر سید محمد جواد موسوی بهار

مدیر ستاد شاهد و امور ایثارگران دانشگاه علوم پزشكی همدان
دسته بندی : معرفی ستاد ,