و چون قرآن تلاوت کنی میان تو و آنان که به آخرت ایمان نمی آورند حجابی پنهان قرار می دهیم(تا از فهم آن دور مانند)و بر دلهای تیره ی آنان پرده هایی افکندیم که قرآن را فهم نکنند و در گوشهایشان سنگینی و چون پروردگارت را در قرآن به یگانگی یاد می کنی آنها روی می گردانند و گریزان می شوند.


سوره اسراء آیه ی 45-46دسته بندی : بخش دینی و مذهبی ,