از سری مسابقات كتابخوانی ولایت فقیه ، سایه حقیقت عظمی

مسابقه دوم: اسلام و حكومت

"ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر"

جهت دانلود فایل pdf  كتاب اینجا كلیك كنید

تاریخ آزمون شنبه 29/11/93 در ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه علوم پزشكی