ملیکا رضایی فرزنده دلبند ایمان رضایی مسئول کارگزینی شاغل در بیمارستان بعثت

و از جانبازان جنگ تحمیلی استان همدان در دومین مسابقات بین المللی کاراته نقش جهان

 در اصفهان سبک شوتوکان رشته کاتا موفق به کسب مدال طلا و مقام اول و در رشته کومیته

موفق به کسب مدال برنزشده اند .